Nutidslänkar för platser nämnda i
AL Sehmanns lefnadsteckning:

Sverige
Tyskland
Schweiz